Merdeka ialah....

Suatu hari di bulan Merdeka!!!!!Anak-anak pasca merdeka!!!....Silalah masuk!!!!

MERDEKA  ialah

M =Mustaid
E = Efektif
R =Rasional
D =Damai
E = Eksplisit
K = Karisma
A = Adab

Menurut Kamus Dewan:-
Mustaid =  sedia, lengkap, selesai, siap
Efektif = berkesan
Rasional = menurut fikiran yang sihat
Damai = tidak bermusuhan atau berselisih, tenteram, tenang
Eksplisit = dinyatakan secara tepat dan terang
Karisma = menjadi perangsang kepada ramai orang
Adab = tingkah laku serta tutur kata yang halus (sopan)


Wahai anak-anak pelajar pasca merdeka!!!

Bersedia dan lengkapkanlah diri anda agar jadi seorang pelajar yang berkesan dan sentiasa menurut fikiran yang sihat. Elakkanlah permusuhan dan perselisihan dan sentiasa membuat keputusan dengan tepat. Jadikan diri anda sentiasa berguna untuk orang lain serta mempunyai tingkah laku serta tutur kata yang sopan.

Merdeka ialah apabila anda berjaya memperolehi kejayaan cemerlang!!! Rebutlah kemerdekaan yang sebenar....

Pos Popular

Kenali diriku

Foto Saya
Seorang pencari ilmu kerana sesungguhnya terlalu luas IlmuMu ya Allah. Berikan aku minda yang sihat, untuk terus menimba ilmu di bumiMu ini.